Licence

Zavod poseduje međunarodne sertifikate IQNet za integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zdravljem i bezbednosti na radu i zaštitom životne sredine: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i sertifikat o akreditaciji Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku ISO/IEC 17025:2006 za poslove ispitivanja specificiranih u obimu akreditacije. Sertifikacija integrisanog menadžment sistema kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine se odnosi na ceo Zavod.