NovostiOdržana informativna predavanja o Erazmus+ projektu SENVIBE studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

15.11.2019
U okviru predmeta Zaštita na radu, studentima strukovnih i akademskih studija zdravstvene nege III i IV godine, dana 08.11.2019. godine je održano informativno predavanje o Erazmus+ projektu SENVIBE (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering), u čijem fokusu je unapređenje kapaciteta u oblasti buke i vibracija. Doc dr Milorad Španović, spec. medicine rada je predstavio studentima osnovne informacije o projektu SENVIBE, uz poziv da posete zvanični sajt projekta i da se detaljnije upoznaju sa datom tematikom.Takođe je dana 13. i 14.11.2019. godine u okviru predmeta Medicina rada, studentima medicine VI godine, održano informativno predavanje o Erazmus+ projektu SENVIBE.

   

»

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad učesnik Erazmus+ projekta za unapređenje kapaciteta u oblasti buke i vibracija

23.11.2018

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, 20. i 21. novembra 2018. godine održan je inicijalni sastanak Erazmus+ projekta SENVIBE (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering), u čijem fokusu je unapređenje kapaciteta u oblasti buke i vibracija. U projektu učestvuje 11 partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, a koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu.

»