• Лекарски прегледи

  Лекарски прегледи

  • Претходни прегледи
  • Периодични прегледи
  • Систематски прегледи
  • Циљани прегледи
  • Лекарска уверења
  • Специјалистички прегледи

 • Функционална дијагностика

  Функционална дијагностика

  • ЕКГ

  • Холтер ЕКГ-a
  • Холтер крвног притиска
  • Холтер крвног притиска и ЕКГ-а
  • Ултразвук срца
  • Спирометрија
  • Аудиометрија
  • Капилароскопија
  • Cold тест
  • Кожна термометрија

 • Екологија радне и животне средине

  Екологија радне и животне средине

  • Испитивање услова радне околине (физичке, хемијске и биолошке штетности)
  • Израда акта о процени ризика и других докумената из области БЗР
  • Испитивање емисије штетних и опасних материја из стационарних емитера

 • Хематолошко-биохемијске анализе

  Хематолошко-биохемијске анализе

  • Биохемијске анализе
  • Хематолошке анализе

 • Токсиколошке анализе

  Токсиколошке анализе

  • Токсиколошке анализе ваздуха:
  • Токсиколошке анализе у биолошком материјалу

 • Едукације

  Едукације

  • Обука из прве помоћи
  • Едукација из безбедности и здравља на раду.
  • Едукација из области токсиколошке хемије и медицинске биохемије
  • Како препознати мобинг

Интегрисани систем менаџмента квалитетом, здрављем и безбедности на раду и заштитом животне средине

Завод поседује међународне сертификате IQNet за интегрисани систем менаџмента квалитетом, здрављем и безбедности на раду и заштитом животне средине: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и сертификат о акредитацији Одељења за лабораторијску дијагностику ISO/IEC 17025:2006 за послове испитивања специфицираних у обиму акредитације. Сертификација интегрисаног менаџмент система квалитетом, здрављем и безбедношћу на раду и заштитом животне средине се односи на цео Завод.

Коментари су искључени   |   Актуелности

Појашњење Конкурсне документације јавне набавке добара: Медицински потрошни материјал, набавка редни број: 6/2014

ODGOVOR NA PITANJE JNMV-6 -2

Коментари су искључени   |   Актуелности

Одржана је прва Континуирана едукација „Здравствене последице и примена мера превенције за безбедан и здрав рад на рачунару“

Дана 03.октобра 2014 године одржана је прва Континуирана едукација   „Здравствене последице и примена мера превенције за безбедан и здрав рад на рачунару“. Едукација је побудила велико интересовање учесника, те се кроз веома конструктивну дискусију наметнуло неколико питања и дилема, које ће у  писаној форми бити  прослеђене Управи за безбедност и здравље на раду.

Коментари су искључени   |   Актуелности

Одржана је 1.Међународна научна конференција „Спорт, здравље, животна средина“.

На факултету за спорт, Универзитета „Унион-Никола Тесла“ из Београда 30.10.2014 године, одржана је 1. Међународна научна конференција „Спорт, здравље, животна средина“. У раду Конференције учествовао је и Завод за здравствену заштиту радника преко својих представника, Проф.др Наде Мачванин и Др. Мирка Шиповца, презентацијом  рада. „Међузависност спортских активности оксидативног  оштећења генетског материјала-ДНК“ Рад ће бити штампан у целини  у […]

Коментари су искључени   |   Актуелности

Одржана интернационална конференција: International Scientific Conference, FIS COMMUNICATIONS 2014 in Physical Educatio, sport and recreation

У раду Конференције учествовао је и Завод за здравствену заштиту радника преко својих представника, Проф.др Наде Мачванин и Др. Мирка Шиповца, презентацијом два рада: MOBBING AS THE RESULT OF UNETHICAL COMMUNICATION IN A SPORTS ORGANIZATION MOBBING MANAGEMENT IN SPORTS ORGANIZATIONS Радови су штанпани у целини на енглеском језику у „Book of proceedings“ ISBN 978-86-87249-58-5

Коментари су искључени   |   Актуелности, Обавештења

Оглашава се потреба за пријем у радни однос – ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГ

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, за следеће послове: ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГ - 1 извршилац Услови за обављање послова и радних задатака: ВСС – медицински факултет положен стручни испит лекар специјалиста офталмолог радно искуство: 1 година на пословима […]

Коментари су искључени   |   Актуелности, Едукације, Обавештења
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА – „ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ И ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАЧУНАРУ“

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА – „ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ И ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАЧУНАРУ“

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА    „ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ И ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАЧУНАРУ“ Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje број: А-1-1655/14 од 18.08.2014 године   МEСТO И ВРЕМЕ OДРЖAВAЊA: Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, за прву групу 03.10.2014 године За организоване групе слушалаца место и […]

Коментари су искључени   |   Актуелности, Обавештења

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ

   ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ  ПОСЛОВАЊУ            ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА            ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ            У периоду од јануара до децембра 2013. године укупни приходи износили су 89.679.000,00 динара, у структури прихода дозначена средства од Републичког фонда за здравствено осигурање износили су 40.965.000,00 динара. Дозначена средства од Републичког фонда за здравствено осигурање за  […]

Коментари су искључени   |   Актуелности, Обавештења

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

У организацији Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад одржаће се у петак, 25. априла 2014. године СТРУЧНИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА Главна тема – ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА Место одржавања: Спортско пословни центар Војводине (Спенс) улица Сутјеска 2. – Нови Сад; сала – амфитеатар на првом спрату. Време: 11:00 сати ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА […]

Коментари су искључени   |   Актуелности, Обавештења

USPEŠAN ZAVRŠETAK IPA PROJEKTA

USPEŠAN ZAVRŠETAK  IPA PROJEKTA U plavoj Sali Skupštine Grada, 14.04. 2014. U 12 h održana je završna konferencija za štampu povodom završetka međunarodnog IPA projekta:  „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U PREKOGRANIČNOM PROSTORU“ – AKRONIM: „PROTECT“ ID: HUSRB/1203/122/257 LIDER PROJEKTA: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD, direktor: dr Mirko Šipovac MENADŽER PROJEKTA:           prim. dr Branko Miličević […]

Коментари су искључени   |   Актуелности
OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA VOZAČE

OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA VOZAČE

Dragi budući vozači , Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije (rešenje br. 530-53-00095/2014-07 dana 13.03.2014.god.) akreditovan, te za obavljanje obuke iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći za buduće vozače,  prema Pravilniku o bližim uslovima koje moraju ispunjavati Crveni […]